Vooruitblik en einde Mosselrit

Last Updated: 23 November 2017

Mosselrit 2017 en Verder.

In 2016 hebben we de 10e editie van de mosselrit mogen beleven. Voor ons als kleine club toch weer een hele prestatie om het evenement te organiseren.
Ondanks dat de rit in de wijde omtrek bekend is, gezien de vele rijders uit Belgie en Duitsland met daarbij het prachtige weer viel de opkomst ons helaas wat tegen.
Wat kunnen de redenen zijn, hebben we er te weinig bekendheid aan gegeven, raken de rijders uitgekeken op al jaren dezelfde route, komt het omdat er die dag meerdere motorevenementen waren in Zeeland??

Voor ons als organisatie eens goed na te denken over een mogelijk vervolg.
Want het organiseren kost de club op voorhand al veel geld, zoals vergunningen, het motorbegeleidingsteam, de patches, de muziek en dat alles met het risico dat bij minder goed  weer of een kleinere opkomst de kosten hoger zijn dan de baten.
Ook hebben we in 2016 te maken gekregen met verscherpte voorwaarden om een rit te mogen organiseren. Zo moet er tegenwoordig zelfs een veiligheidsplan bij een vergunning aanvraag zitten.
Daarbij ontvingen wij 5 minuten voor vertrek de onaangename verrassing van de politie dat het niet was toegestaan om in gesloten colonne te rijden, terwijl dit juist uitdrukkelijk was opgenomen in de aangevraagde en verstrekte vergunning en tevens de aantrekkingskracht is van de mosselrit!

Dit alles overziend hebben we besloten om in 2017 even een jaar pas op de plaats te houden om ons eens goed te beraden hoe wij in 2018 weer een aantrekkelijke rit aan jullie als motorrijders kunnen aanbieden.
Misschien kiezen we voor een heel andere opzet, een ander vertrekpunt, etc. ect.

In de tweede helft van 2016 moeten onze plannen vorm krijgen en zullen wij jullie of via de bij ons bekende email adressen of via onze webpagina informeren.

 

 Het einde van de mosselrit.

Zoals beloofd in bovenstaand artikel zou de club zich in 2017 beraden over voortzetting van de Mosselrit.
De club is tot de conclusie gekomen dat het voor ons als kleine club niet meer mogelijk is om een dergelijk evenement zonder (financieel) risico op te zetten.
Men moet immers op voorhand al veel geld investeren, met het risico, dit door bv het weer of tegenvallende opkomst niet te kunnen terug verdienen.
Dit alles afwegende heeft de club besloten om hoe jammer  ook, een punt te zetten achter het organiseren van de Mosselrit.
We kunnen terugkijken op 10 mooie evenementen, waarbij we Zeeland van zijn mooiste kant hebben laten zien. De club wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun soms jaren trouwe bezoek.


We wensen een ieder heel veel veilige kilometers.
Bestuur Leeriders.